۱۳۹۷/۱۰/۱۷

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد در اولین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

ذوب آهن اصفهان ، طلیعه صنعت فولاد کشور است

دکتر سبحانی در افتتاحیه در اولین نمایشگاه و جشنواره ملی فولاد ایران ، ذوب آهن اصفهان را طلیعه صنعت کشور نامید که در دهه 50 ساخته شد و به بهره برداری رسید .

وی افزود : امروز ۵۰ سال از احداث اولین کارخانه فولاد سازی در ایران یعنی ذوب آهن اصفهان می گذرد و ظرفیت فولاد کشور طی این 5 دهه به ۳۰میلیون تن رسیده و توسعه معدن تا فولاد بخوبی شکل گرفته است.

رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد :بعد از انقلاب شرکت های دولتی و خصوصی متعددی در ایران برای تولید فولاد شکل گرفته اند و گام مهمی در این حوزه برداشته شده است.

دکتر سبحانی یادآور شد :بومی سازی صنعت فولاد در حال شکل گیری است بطوریکه برخی از قطعات وارداتی به دلیل تحریم ها در داخل ساخته  می شود .